SVT

Ekenäs skola

Dicksons hus

Kontor i Stora tullhuset

Nordiska Folkhögskolan

Gränskontrollstation

Landsarkivet

Bostadsbolagets huvudkontor

Sop- och förrådsbyggnader

FFS Studentkår

Televerket