BOSTÄDER. .TEATRAR. .OMBYGGNADER. .VERKSAMHETER. .FÄRGSÄTTNINGKV LYFTKRANEN
Nybyggnad av bostäder vid den gamla trähusbebyggelsen på Lindholmen. Det ligger i direkt anslutning till ett upprustat landshövdingehus. Byggnaden är anpassad till landshövdingehuset genom sitt format; höjd och djup, sitt brutna tak med takkupor och genom färgsättningen.
BILDGALLERI