BOSTÄDER. .TEATRAR. .OMBYGGNADER. .VERKSAMHETER. .FÄRGSÄTTNINGKVIBERGSHÖJDEN
Kortedalabebyggelsens karaktär med putsade hus i natur har varit vägledande för utformningen av vårt område. Området består av två typer av radhus. Den ena typen finns också som friliggande.
BILDGALLERI