BOSTÄDER. .TEATRAR. .OMBYGGNADER. .VERKSAMHETER. .FÄRGSÄTTNINGKV BAGER
Bland den gamla trähusbebyggelsen på Lindholmen finns en del nybyggnader, varav detta är ett hus. I kvarteret Bager har vi ritat ett friliggande bostadshus i vinkel, högt beläget bredvid f.d. Valands konstskola. Byggnaden syns tydligt från andra sidan älven.
BILDGALLERI