VÅRT FÖRETAG
Kvarnström Arkitektkontor AB har ett brett arbetsfält och verkar inom arkitektur och planering. Kontoret har mångårig erfarenhet av projekt inom områdena bostäder, teatrar, bibliotek och kulturlokaler, förskolor och skolor, äldreboenden, förstudier, program och detaljplaner med mera.

På Kvarnström Arkitektkontor vill vi att vårt arbete med fysisk miljö skall vara långsiktigt och hålla hög och jämn kvalitet. I förlängningen medverkar det till att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Kontorets värdegrund är enligt traditionen att god arkitektur är mänsklig omsorg. Hur vill människan bo, leva och arbeta? Vad skapar trivsel? Vi vill värna om vardagsarkitekturen, söka de enkla självklara lösningarna, ta hänsyn till resurser. Vi vill göra vardagsarkitektur med kvalité. Det är inte bara de spektakulära påkostade byggnaderna som är arkitektur. Vi skall i nära samarbete med kunder och brukare utforma och projektera byggnader och fysisk miljö med rätt kvalitet och god gestaltning.

Kvarnström Arkitektkontor är en del av konsultkoncernen Projektengagemang. www.pe.se

BAKGRUND
Kvarnström Arkitektkontor har lokaler på Norra Hamngatan 8 i Göteborg. Kontoret har rötter i 50-talets växande Göteborgsregion. Efter en tid på Göteborgs förorter startade grundaren, Lennart Kvarnström, Kvarnström Arkitektkontor AB. År 1965 utsågs Lennart Kvarnström till professor i arkitektur på Lunds tekniska högskola. Året därpå övertog de anställda kontoret som därmed blev Sveriges första kollektivägda arkitektkontor. Vi är sedan september 2015 en del av Projektengagemang.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING
Kvarnström Arkitektkontor har ett kvalitets- och miljöledningssystem och är sedan 2007 certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Det finnns flera syften med systemet. Det skapar en struktur som blir ett hjälpmedel i det dagliga arbetet och som i och med det ger en mer effektiv verksamhet.

Miljöaspekter kommuniceras direkt i projekten genom att miljöfrågor förs upp inför projektstart med beställare. Under projektets gång följs miljöfrågorna upp med hjälp av kontorets granskningslistor och kvalitets- och miljöplanen för projektet. Systemet bearbetas och utvecklas successivt i takt med förändringar som sker inom företaget och även beroende på yttre krav.

certifiering