BOSTÄDER. .TEATRAR. .OMBYGGNADER. .VERKSAMHETER. .FÄRGSÄTTNINGALIVALLEN
Alivallen karaktäriseras av enhetlighet och små mått. Det är små hus med ytsnåla lägenheter. Byggnaderna liger stramt vinkelrätt i förhållande till varandra. Bostadshusen har samhörighet med de intilliggande tjänstebostäderna till Kvibergs regemente.
BILDGALLERI