2015-10-05:  Vi söker arkitekt och byggnadsingenjör 

Projektengagemang söker nya medarbetare till våra arkitektkontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi söker både en byggnadsingenjör och en arkitekt.

Projektengagemang är en teknikkonsultkoncern med för närvarande cirka 700 medarbetare inom alla former av teknikområden. Inom arkitektur är vi för närvarande ca 75 medarbetare i Stockholm, Visby, Malmö och i vårt kontor som finns i Kungsbacka och Göteborg. Kontoret består av de etablerade arkitektkontoren Vallgatan Acron och Kvarnström, och har för närvarande 14 medarbetare.

Vi arbetar med en mängd olika projekt såsom kommunala uppdrag - skolor,
teatrar och bostäder, privata projekt såsom köpcentra, hotell, bostäder. Vi arbetar ofta i tidiga skeden och upprättar olika typer av detaljplaner. Vi söker dig som har någon erfarenhet och som uppfattar sig själv som självgående.

Vi arbetar normalt minst två personer i varje projekt och av dessa är oftast en mycket erfaren. Våra CAD- verktyg är i första hand Archi CAD och Autocad. Du kommer till en miljö som kännetecknas av hög kompetens, stor variation i uppdragen och ett fruktbart samarbete mellan dels arkitektkontoren, men också mellan oss och tekniker inom andra discipliner. Eftersom vi har två lokaliseringar Göteborgstrakten, kan din arbetsplats komma
att alternera mellan våra kontor.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid.

Välkommen med frågor och ansökan (helst senast 2015-10-20) till  Dan Björkman
tel: 0735-18705
e-post: dan.björkman@pe.se

Arbetsgivare: Projektengagemang AB
Utdelningsadress Norra Hamngatan 8
411 14 GÖTEBORG
Tel 031-17 93 35
www.pe.se


2015-09-16: Kvarnström arkitektkontor AB har blivit en del av konsultkoncernen Projektengagemang

För oss på Kvarnström arkitektkontor innebär detta fler medarbetare och en bredare kompetens.
För våra kunder innebär det att kontoret har större resurser. För våra projekt innebär det att vi har tillgång till kompetens inom alla discipliner i byggkonsultbranschen.
 
Verksamheten hos Kvarnström fortsätter som förut - vi på kontoret arbetar som vanligt och gamla och nya beställare är välkomna med  projekt som vi kan lösa tillsammans.

Om Projektengagemang


Projektengagemang är en konsultkoncern som är verksam inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. Koncernen består av ett antal dotterbolag med stort projektkunnande som i samverkan erbjuder helhetslösningar såväl som specialistkompetens. I dialog med våra uppdragsgivare levererar vi mätbara tjänster och garanterar slutresultatet - vi kallar det ett projektlöfte.

Organisationsmodellen med dotterbolag i samverkan, där medarbetare är delägare, gör att beslutsprocessen blir kort. Den platta organisationen och det projektorienterade arbetssättet gör också att vi levererar kostnadseffektiva lösningar.

Vi strävar efter att ständigt uppdatera vårt kunnande och förbättra affärskonceptet. Det gör att vi förnyar våra arbetsmetoder och kan vara innovativa. Genom personalens delägarskap knyts viktig kompetens närmare till företaget. Medarbetarnas engagemang och incitamentet ökar och det gör att ansvaret blir tydligare, vilket är en trygghet för våra kunder

www.pe.se2014-09-01:  Friskvådsanläggningen Campus Arena för Högskolan i Jönköping är nu klar.

FVA 3
                                                                                                                      Foto: Jönköpings Kommun

FVA 2
                                                                                                                                       Foto: Tegelmäster_______________________________________________________________Borås kulturhus är nu invigt.


_______________________________________________________________________Kulturkluster i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.


_______________________________________________________________________Utbyggnad av Hälsohögskolan i Jönköping, med ny friskvårdsanläggning.


_______________________________________________________________________

sndr2Nybyggnad av Söndrumsskolan i Halmstad årskurs 6-9.


_______________________________________________________________________

Nybyggnad av radhus på Utjordsgatan i Göteborg.


_______________________________________________________________________